Общи изисквания за магистърска теза

Колеги, тукя също можете да намерите стандартите и изискванията за писане и защита на магистърска теза.

New Bulgarian University Human Resources Development Center Finnish Network University of Semiotics International Semiotics Institute International Association for Semiotic Studies