Пълна библиография на публикациите по семиотика в Тарту през Лотмановия период.

За тези, които са изкушени в Тартуско-Московската семиотична школа.

New Bulgarian University Human Resources Development Center Finnish Network University of Semiotics International Semiotics Institute International Association for Semiotic Studies